Internet vereist moderne toepassing Auteurswet

Einde exorbitante claims!

De zaak Cozzmoss/Auxen-MergenMetz

De Persgroep (o.a. Volkskrant en Trouw) heeft Cozzmoss/Banning in de arm genomen om auteursrechten te handhaven. Zij schuimen het Internet af en wee degene die een artikel uit de krant op zijn website heeft staan: die ontvangt een exorbitant hoge claim. Velen betalen, omdat advocaatkosten en de bij verlies bijkomende proceskosten hen te begrotelijk zijn.

MergenMetz heeft ook een claim ontvangen. Ze heeft zich billijk opgesteld. Maar Cozzmoss/Banning volhardt. Dan pakken we de handschoen op en gaan naar de rechter. Lees meer …

In Hoger Beroep gewonnen!

9 augustus 2017 – Op 17 juni 2011 ontving MergenMetz een exorbitant hoge claim van de Persgroep wegens schending van auteursrechten. Dat accepteerden we niet. Nadat de kantonrechter kort door de bocht had geoordeeld, gaf het Hof ons in hoger beroep op 11 juli 2017 op de belangrijkste punten gelijk. Lees meer …

Geen rangorde tussen vrijheid van informatie en intellectuele eigendom

20 mei 2013 – Op 27 maart 2013 verschenen de Staat enerzijds en de onafhankelijke televisieproducenten anderzijds voor de rechtbank. Inzet: Mogen in de TV-serie Dokter Tinus echte politieuniformen, -auto’s worden gebruikt met de echte logo’s? De rechter oordeelde op 10 april van wel. Lees meer …

Middelburg Dronk door Wegener lam gelegd?

12 mei 2013 – Middelburg Dronk is een wiki over Middelburg en de geschiedenis van haar horeca. Ze maakt gebruik van allerlei historische bronnen. Dus ook krantenknipsels. En omdat het Zeeland is, voornamelijk van de PZC, onderdeel van Wegener. En die zegt: ‘Mag niet. Schending van auteursrechten.’ Hoe moet dit verder? Lees meer …

De rechter bevestig dat de waarde is wat de gek ervoor geeft

18 april 2013 – In de rubriek De Uitspraak in NRC Handelsblad van deze dag, gaat het om een rechtszaak over de (door-)verkoop van schilderijen. Een particulier verkoopt twee voor vierduizend euro aan een handelaar; de handelaar biedt ze korte tijd later voor vijftigduizend euro per stuk. Lees meer …

Kluun op zwart – de aasgieren van het nieuwe wilde westen

24 maart 2013 – Groot of klein. Bekend of onbekend. Iedereen moet er aan geloven. Ook Kluun. Hij heeft claims voor gebruikte foto’s ontvangen en schakelt zijn weblog uit. Er staan te veel geleende foto’s op zodat het ondoenlijk is deze te verwijderen of te vervangen. Lees meer …

Eigenlijk hebben we al gewonnen

7 maart 2013 – Met gevoel voor piëteit is het item “Stuk overnemen uit krant en plaatsen op weblog of site kan dure grap zijn” door RTL vanmorgen om 09:00 uur op RTL Z voor het eerst uitgezonden. In elk geval worden nu veel mensen gewaarschuwd. Dat vinden we heel belangrijk. Lees meer …

Promofilm van Auxen verdwenen

6 maart 2013 – Op de dag voor de rechtzaak, op de dag dat ons persbericht is verzonden, is de promofilm van Auxen van haar website verdwenen en ook bij Youtube. Is dat toeval? Lees meer …

Europees Hof voor de Rechten van de Mens nuanceert copyright claims

4 maart 2013 – Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft gesteld dat het monopolie op auteursrechten haaks staat op de fundamentele mensenrechten, zoals die binnen de EU zijn verklaard. Dit betekent dat niemand in de EU kan worden veroordeeld louter en alleen omdat hij of zij auteursrechten heeft geschonden. Dit legt de lat voor claims hoger. Lees meer …

Het ene belijden, het andere doen

Àls er al iets over in de pers komt, dan zeggen de heren van de kranten dat ze alleen achter partijen aan gaan “die veel geld verdienen met onze teksten”.  De praktijk is anders, misschien wel het tegenovergestelde. Lees meer …

7 maart 2013 om 10:00 uur Rechtbank Arnhem

1 maart 2013 – Op drie maanden na, twee jaar na het indienen van de claim, verschijnen we voor de rechter. De Persgroep, bij monde van Cozzmoss/Banning daagt ons, wij hebben een tegeneis ingediend. Lees meer …

Lokeend

De recente uitlatingen in de pers over nieuws op internet (gratis) en advertentie-inkomsten bevestigt het beeld dat openbare teksten op de sites van de kranten de slechts de lokeend zijn. Dat heeft niets met de bedoeling van de Auteurswet uit 1912 te maken. Lees meer …

De deur staat of stond wel heel erg open

Kranten doen nauwelijks iets aan kopieerbeveiliging. En het vermelden van copyrights dan wel auteursrechten is haast verstopt. Gelegenheid maakt de dief, zegt men. Maar een dief weet dat hij steelt. Lees meer …

Economische waarde is onzin

Cozzmoss/Banning hanteert het begrip economische waarde voor de artikelen die uit de kranten zijn overgenomen. Zij berekent de nieuwprijs en stelt de economische schade hieraan gelijk. Dat is onzin. Lees meer …

Wat heeft MergenMetz eigenlijk precies misdaan?

MergenMetz publiceert over diverse onderwerpen. En dat probeert ze zinnig te doen. Op de website staan eigen artikelen, gebaseerd op bronnen. Lees meer …

Wat is de economische schade?

Uitgangspunt voor een vergoeding die de rechter bepaalt, is de economische schade die de benadeelde partij heeft geleden, lijdt en wellicht nog zal lijden. Deze benadeelde partij moet zulks wel aannemelijk maken. Lees meer …

De Januskop van Auxen. Of: Auxen/Cozzmoss wijst zelf de weg

Cozzmoss is nu Auxen en Auxen is Cozzmoss. Op haar website heeft ze een promo-video. Daarin wijst ze de weg naar wat de werkelijke schade is: gemiste advertentie-inkomsten. Lees meer …

De Auteurswet uit 1912 in 2012?

Wetten worden opgesteld met een bepaalde bedoeling voor ogen. Honderd jaar na dato willen advocaten en rechters voor nieuwe, onvoorziene situaties de wetteksten van weleer aan conveniërende interpretaties onderwerpen. Lees meer …

Falende hyperlinks ogen als geklungel

Hyperlinks zijn direct te volgen verwijzingen vanuit de een website naar onderdelen op een andere website. Als ze niet werken, denkt de bezoeker dat er een fout is gemaakt. Lees meer …

Hyperlinks betekenen inkomsten

Sommigen zeggen dat er een rechterlijke uitspraak aan ten grondslag ligt, anderen houden het op commercieel beleid van de krant. Hyperlinken naar een artikel in de krant mag. Sterker nog: het wordt aangemoedigd. Het gevolg van de actie van De Persgroep/Cozzmoss/Banning is echter dat menig website en weblog geen hyperlinks meer naar de websites van deze kranten aanbrengen. Lees meer …

Bijdrage aan de verhuftering

Journalisten stellen het laatste jaar in hun artikelen met enige regelmaat de verhuftering van de maatschappij aan de kaak. Des te opmerkelijker is dat de uitgever van die kranten een bureau als Cozzmoss/Auxen inhuurt dat zich bikkelhard opstelt en zo o.i. een wezenlijke bijdrage levert aan de vergroving van de maatschappij. Lees meer …
Kunnen we elkaar helpen?

Dit is te erg. Te grof. Onfatsoenlijk. Dit gedrag van respectabele kranten tart ons rechtvaardigheidsgevoel. We hebben vaak gehoord en gelezen dat men dacht volkomen correct te hebben gehandeld en toch een claim aan de broek kreeg. Maar samen staan we sterk. Ook al heeft u met Cozzmoss geschikt, meldt u zich toch. Dat geeft de wereld een volledig beeld van al het leed dat is aangericht.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.