Journalisten stellen het laatste jaar in hun artikelen met enige regelmaat de verhuftering van de maatschappij aan de kaak. Des te opmerkelijker is dat de uitgever van die kranten een bureau als Cozzmoss/Auxen inhuurt dat zich bikkelhard opstelt en zo o.i. een wezenlijke bijdrage levert aan de vergroving van de maatschappij.

Geen waarschuwing

In het zakelijke verkeer (bedrijven onderling, maar ook tussen bedrijf en consument) worden er contracten afgesloten. Als een der partijen zich daar niet aan houdt, herinnert de ander hem daaraan. Dat begint met een maning c.q. een maanbrief. Degene die de fout begaat kan dit herstellen. Gaat e.e.a. niet naar wens, dan kan de rechter of een geschillencommissie worden ingeschakeld. Oké, de conflicten tussen leverancier en consument die in programma’s als TROS Radar aan de orde komen, zijn bekend. Maar het begint altijd nog met enig fatsoen. Met een waarschuwende brief. Zo niet De Persgroep.

Punitatief element

Omdat de Auteurswet wet is, mag De Persgroep, bij monde van Cozzmoss/Banning direct een schadebedrag claimen bij degene waardoor zij denkt te worden benadeeld. En dat doet ze dus, en met irreëel hoge bedragen. En met boete. Maar in Nederland kennen we via de wet geen zogeheten punitatieve[i] elementen. Dat weet advocaat Banning ook. Maar ze weet dat ze daarmee de mensen de stuipen op het lijf jaagt. Banning kent de doelgroep. En wie niet meewerkt, wordt rücksichtslos voor het gerecht gesleept. (Over overbelasting van de rechtbanken gesproken….)

Maatschappelijke functie

Massamedia als dagbladen hebben een maatschappelijke functie. Het zijn de waakhonden van onze democratie en ze hebben een socialiserende functie; door hun berichtgeving beïnvloeden ze het normen- en waardenstelsel van onze cultuur.

“Massamedia als dagbladen hebben een maatschappelijke functie en verantwoordelijkheid”

Lees het Mission Statement van MON (Stichting Media Ombudsman Nederland). Daarin wordt klip en klaar gesteld welke zwaarwichtige en onafhankelijke rol de media zich toedichten.

Links lullen, rechts vullen

“Ze lullen links en ze vullen rechts,” dat zei iemand tegen ons, toen we hem over deze zaak vertelden. Trouw en de Volkskrant zijn dagbladen met een sociaal, medemenselijk karakter. Dachten we.

 [i]
Dit is de Auteurswet. In de strafwet is natuurlijk wel sprake van punitatieve elementen. Dit kan ook in zakelijke contracten, de zogenaamde boeteclausule.