MergenMetz publiceert over diverse onderwerpen. En dat probeert ze zinnig te doen. Op de website staan eigen artikelen, gebaseerd op bronnen. Dat kan o.a. een onderzoeksinstelling zijn, dat kan de krant zijn. Pas in de derde laag van de berichtgeving komt het krantenartikel naar voren.

In enkele gevallen hebben we een hyperlink naar de website van de krant vervangen door een hyperlink naar een, in onze eigen omgeving opgeslagen, door de krant aangemaakte pdf. Die wordt geopend in Acrobat Reader en niet op de website van de krant.

 

Intro

Op de voorpagina van de website staan nieuwsberichten met een korte introductietekst. En een piepklein fotootje (thumbnail). Deze tekst wordt tevens door RSS Feed readers gebruikt en verschijnt in de maandelijkse nieuwsbrief.

Artikel

Als een bezoeker van de website, RSS of nieuwsbrieflezer de intro boeiend vindt, klikt hij of zij er op en leest de eigen tekst. Daar is niets van gekopieerd; er wordt heel netjes geciteerd, met volledige bronvermelding. Doch op het Internet wordt veel onzin verkondigd. Opinies als waarheden. MergenMetz wil zorgvuldig zijn en de bronnen te vermelden en toegankelijk te maken. Opdat de lezer een volledig en betrouwbaar beeld krijgt.

Dus een hyperlink naar het betreffende krantenartikel ligt voor de hand.

Falende hyperlinks

Bij MergenMetz wemelt het van hyperlinks. Dat is de kracht van het wereldwijde web. Maar bij de kranten bleek dat die links te vaak verbroken werden. Kranten verplaatsen artikelen, verwijderen ze of herschrijven ze en geven ze een andere naam. Dus heeft MergenMetz de teksten van de kranten gekopieerd dan wel als pdf gedownload en in har eigen content management systeem opgeslagen. Ze waren benaderbaar als ware het een hyperlink naar de krant.

Pas in de derde laag in overtreding

MergenMetz heeft de teksten uit de kranten niet op de voorpagina gekopieerd.
MergenMetz heeft de teksten uit de kranten niet als artikelen op de website gepubliceerd.
MergenMetz heeft op generlei wijze de kenmerken van de krant, journalist of datum van publicatie weggehaald dan wel gemanipuleerd.
MergenMetz heeft nooit voorgedaan dat het eigen artikelen waren.
Het enige dat MergenMetz heeft gedaan is pdf’s van de krantenartikelen als bijlage opgenomen; voor hen die meer wilden weten. Omdat de kranten instabiele hyperlinks hadden. (Wat we bedoelen ziet u hierna ook bij de voorbeelden.)
Voordat Banning de brief namens Cozzmoss namens De Persgroep stuurde, waren we (MergenMetz dus) er stellig van overtuigd correct te hebben gehandeld. Te goeder trouw heet dat.

Blijft natuurlijk dat de krant en zij alleen mag bepalen wat er met haar artikelen gebeurt. Maar de schadevergoeding die zij vraagt is niet realistisch.

Drie voorbeelden

In Varkens in het nieuws ziet u hoeveel hyperlinks MergenMetz gebruikt. En ja, ook naar Het Parool.
Idem in Alle varkens inschikken, ook met een hyperlink naar De Volkskrant – die dus niet meer werkt.
In Kleine windmolens getest hadden MergenMetz geen hyperlink naar de Volkskrant, maar naar de pdf van het artikel in het eigen content management system. Zoals hierboven beschreven. Klik er op, stellen we voor. U ziet dan “Content #6387 niet gevonden”. Het artikel is direct op eerste verzoek van Cozzmoss/Banning verwijderd. (De pdf had bij ons nummer 6387.)