28 maart 2013 – Pensioenvizier ontving gisteren een claim van 845 euro. En meteen dreigend: niet betalen betekent verhoging met 75 euro advocaatkosten. En misschien wel meer. Marcel Wallage is onthutst. Hij vindt het maar raar dat meteen een rekening wordt ingediend.

Ergens faalt het systeem van Auxen/Cozzmoss.  “Voor slechts vijf artikelen wordt geclaimd,” vertelt Wallage verbaasd over de telefoon, “Ik had er heel veel meer op de site. Maar ik heb alles meteen verwijderd.”

PensioenvizierPensioenvizier geeft onafhankelijke pensioenadviezen en opereert goedkoper dan wanneer een bedrijf of grote zakelijke klant eerst met een accountant praat (uren x tarief), dan een tussenpersoon inschakelt enzovoorts. Natuurlijk informeren ze hun (potentiële) klanten breed over de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van pensioenontwikkelingen en omdat te doen, moet je aan krantenartikelen refereren.

Te goeder trouw
“Ik meende te goeder trouw te hebben gehandeld,” zegt Wallage “Ik had netjes bron enzovoorts vermeld. En nu dit. Eerst dacht ik dat het een grap was. Maar het is serieus. Ze geven geen waarschuwing, maar claimen meteen fors. Ik vind dat veel geld voor oud nieuws.”
We horen het zo vaak. De meeste slachtoffers weten niet beter dan dat je een artikel mag overnemen, mits je bron enzovoorts duidelijk vermeldt. Dit is een groot maatschappelijk misverstand. Iedere burger wordt geacht de wet te kennen.
“Oké. Kennelijk heb ik de Auteurswet overtreden, maar om dan meteen op zo’n manier te handelen, is wel erg onbehoorlijk,” zegt Wallage.

Het ‘grappige’ is dat zijn reactie bij ons met als titel  ‘de verhuftering van Nederland AUXEN’  per e-mail binnenkwam – vermoedelijk refererend aan dit stukje op Krantenleed.

Ook naar de rechter
Wallage overweegt ook de handschoen op te pakken en de gang naar de rechter te maken. Zijn rechtvaardigheidsgevoel is aangetast. Het is een beduidend geringer bedrag dan waar MergenMetz mee werden geconfronteerd – sowieso door de 125% ipv 200% – maar het gaat hem om het principe.
Van deze mensen houden wij. En uiteraard informeren wij hem over de details van onze rechtsgang en wellicht meer.