16 juni 2012 – Adoptie Trefpunt is een ontmoetingsplek voor geadopteerden, afstandsouder(s), aspirant-, adoptieouders en betrokkenen. Ook zij moeten betalen, terwijl de kranten voor hun artikelen veel informatie bij hen weghaalden. Trouw hult zich in zwijgen.

Omdat inmiddels een site met een imposante lijst met getroffenen is opgehouden te bestaan, citeren we iets meer. Kijk hier zelf voor de tekst op Adoptietrefpunt. En als die niet meer bestaat, hieronder:

“Het is des te wranger  omdat de media, waaronder ook Trouw al jarenlang (inmiddels 13 jaar!) gebruik maakt van de Adoptie Trefpuntwebsite. Ze halen er informatie vandaan en doen er inspiratie op voor het schrijven van uiteenlopende artikelen betreffende afstand en adoptie en aanverwante zaken. Sterker nog, diezelfde media, waaronder ook medewerkers van Dagblad Trouw maken gebruik van onze diensten. Hetzij middels een e-mailverzoek, hetzij middels een oproepplaatsing op ons forumbord. Je zou dan toch mogen verwachten dat diezelfde media, bij het zien waarop Adoptie Trefpunt een artikel publiceert ons zou hebben kunnen waarschuwen dat deze manier niet is toegestaan!”

Trouw zwijgt. Waar Gerbert van Loenen nog eerder beweerde alleen achter de grote jongens aan te gaan, reageert hij niet op de brieven van Adoptietrefpunt.

“Tussentijds hebben we tot 2x toe een uitgebreide brief naar de redactie van Trouw, t.a.v. Dhr. G. van Loenen gestuurd. Van de kant van Trouw is en blijft het helaas oorverdovend stil.  Zelfs een leesbevestiging bleef achterwege. Het is een betreurenswaardige constatering dat Trouw totaal geen moeite wenst te nemen om een, ongeacht de inhoud, reactie te geven.”