4 maart 2013 – Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft gesteld dat het monopolie op auteursrechten haaks staat op de fundamentele mensenrechten, zoals die binnen de EU zijn verklaard. Dit betekent dat niemand in de EU kan worden veroordeeld louter en alleen omdat hij of zij auteursrechten heeft geschonden. Dit legt de lat voor claims hoger.

Inbreuk op vrijheid van meningsuiting
EHRM vignetDe uitspraak van het EHRM in een zaak modefotografen vs Franse Staat dateert van 10 januari 2013 (lees dit in het Frans). Hierin zegt het hof dat auteursrecht een inbreuk kan zijn op vrijheid van meningsuiting. De zaak ging erom dat de modefotografen aangeklaagd werden wegens schenden van auteursrechten – kledingontwerpen zijn ook een intellectueel eigendom. De fotografen hadden de foto’s gemaakt tijdens een modeshow en geen toestemming gevraagd om te mogen fotograferen. Ze publiceerden de foto’s (dus) ook zonder toestemming van het modehuis. Het EHRM stelde de fotografen in het ongelijk, maar deed wel deze nieuwe uitspraak.

De alom gewaardeerde jurist Arnoud Engelfriet zegt op zijn weblog: “Die informatievrijheid is een grondrecht, een mensenrecht, en iedere inperking daarvan moet aan drie eisen voldoen:
1) een wettelijke basis hebben,
2) een legitiem doel dienen en
3) noodzakelijk zijn voor dat doel, oftewel proportioneel handelen opleveren.
Die wettelijke basis is er bij een auteursrechtclaim, en dat het een legitiem doel dient dat staat ook wel vast.”

Engelfriet stelt dat de foto’s van de fotografen alleen een commercieel doel dienden en dat dit al snel als minder belangrijk wordt gezien dan ‘inhoudelijk relevante meningen’.

In het geval van MergenMetz zijn we van mening dat het gaat om artikelen die informatie verschaffen en die geen commercieel doel dienen, wel een beschouwing c.q. een mening.

Engelfriet voert tevens aan dat auteursrechtenhandhavers wel een ander legitieme reden hebben, anders dan het handhaven om het handhaven: het missen van inkomsten. Dat willen wij niet ontkennen. Maar in het geval van MergenMetz – en misschien in alle gevallen waarbij de teksten gratis en voor niets op de websites van de kranten te lezen zijn – moet de norm de gemiste links, dus Internetadvertentie-inkomsten zijn. (Lees Wat is de economische schade.)

Links
Het weblog van Arnoud Engelfriet
Weblog Rock Falkvinge
IE-Forum, verzamelde reacties
en…. de respons van GeenStijl