5 maart 2013 – Gisteren ontvingen we documentatie waaruit blijkt dat Het Financieele Dagblad èn De Persgroep in België wel eerst waarschuwen. Dat de wet in België iets anders is dan in Nederland, begrijpen we. Maar het lijkt erop dat het FD de meer menselijke maat hanteert.

OrongoDe website Earth-Matters brengt ‘het andere nieuws’ en Orongo is een webshop met producten  voor een bewust, gezond en (h)eerlijk leven, zoals ze het zelf omschrijven.

Op 19 november 2011 stuurde de Belgische evenknie van Cozzmoss, Reprocopy, een brief aan Earth-Matters. “Tenzij u schriftelijk kan bewijzen toestemming te hebben verkregen (zie bijlage) van een van onze leden, rekenen wij er dan ook op dat u binnen een termijn van twintig werkdagen alle artikels uit de Vlaamse kranten van uw website verwijdert en overgaat tot deeplinking of het citeren [….]” eindigt de brief van Reprocopy. Earth-Matters heeft vijftig artikelen verwijdert.
Opmerkelijk: Reprocopy treedt (ook) op namens de Vlaamse kranten van De Persgroep.

Earth-Matters is een stichting, maar, gezien de stijl en advertenties, nauw verbonden met Orongo. Uit uitlatingen van o.a. Gerbert van Loenen van Trouw mag je opmaken dat dat niets uitmaakt. Hier zegt hij: “De Stichting Huismannen bijvoorbeeld, waar u naar verwijst, heeft banners op hun site en vormt een stichting. Voor ons is dat aanleiding een factuur te sturen voor het overnemen van onze productie.”

Earth-MattersOp 7 november 2012 stuurt Auxen (:: Cozzmoss – wij krijgen de indruk dat Auxen de operationele voortzetting is van Cozzmoss en deze laatste als juridische, claimende lege huls fungeert) namens Het Financieele Dagblad (FD) een brief aan Earth Matters.
Citaat: “Uw publicaties zorgen ervoor dat de exclusiviteit van het auteursrecht wordt aangetast. Concreet nemen hierdoor de exploitatiemogelijkheden af, waardoor Het Financieele Dagblad B.V. economische schade lijdt. Normaal gesproken dient u deze schade te vergoeden. Echter, in dit geval is Het Financieele Dagblad B.V. bereid om genoegen te nemen met enkel de onmiddellijke verwijdering van de artikelen.Daarom verzoeken wij u (en voor zover nodig sommeren wij u) alle artikelen van Het Financieele Dagblad B.V. binnen 5 dagen te verwijderen van uw website. Vanzelfsprekend rekenen wij op uw medewerking. Wij maken u erop attent dat indien u niet aan ons verzoek voldoet, of in de toekomst wederom zonder toestemming content van onze opdrachtgever(s) openbaar maakt, er mogelijk direct aanspraak wordt gemaakt op vergoeding van de schade en alle bijkomende kosten.”