Àls er al iets over in de pers komt, dan zeggen de heren van de kranten dat ze alleen achter partijen aan gaan “die veel geld verdienen met onze teksten”.  De praktijk is anders, misschien wel het tegenovergestelde.

Trouw, de Volkskrant e.a. wekken de indruk alleen achter grotere organisaties aan te gaan. Daarmee willen ze contracten afsluiten. De kleintjes laten ze links  liggen: waarschuwen, op de vingers tikken. De praktijk  die wij tegenkomen lijkt het tegenovergestelde.

Ze weten ook dat mensen onopzettelijk kopieën maken. Dat zegt Auxen (:: Cozzmoss) zelf in haar promotiefilm. Dat veel mensen te goeder trouw handelden, dat ze meenden dat alleen een bronvermelding zou moeten, dat doet er kennelijk niet toe. Geen waarschuwing: meteen claimen en ook betalen.

[1] Bart Bouter van Auxen (:: Cozzmoss) zegt in de Gelderlander van 4 augustus 2011 dat het gaat om een paar honderd websites. “Als daar contracten uit voortvloeien, kunnen we veel geld verdienen voor onze opdrachtgevers.

[2] “De grootste bulk van de kopij mag dus niet meer klakkeloos worden overgenomen,” schrijft De Gelderlander “Dit betekent voor websites veel herschrijfwerk of betalen voor het origineel.” Hierbij gaat ze dus uit van organisaties die in staat zijn ofwel manuren te betalen ofwel een artikel à 36 cent per woord te kopen. (Welk tarief het NVJ-adviestarief is en dus geacht mag worden te corresponderen met een normale free lance journalistenbeloning.)

[3] Gerbert van Loenen is adjunct-hoofdredacteur van Trouw. Hier doet hij de volgend uitspraken: “Die artikelen worden stelselmatig overgenomen door sites die zich laten betalen. Dat accepteren wij niet.” En: “Een amateur die een blog heeft en daar een stukje van Trouw citeert, sturen wij in het zwaarste geval een waarschuwing.” Daarin zou de blogger verzocht worden om alleen de eerste alinea te citeren en daarin een link te plaatsen naar het artikel. “We willen heel graag geciteerd worden en we willen heel graag dat er naar ons verwezen wordt.” En: Het gaat Trouw vooral om bedrijven, overheden en goed gesubsieerde instellingen en zeker niet om het aanpakken van webloggers benadrukt Van Loenen.

[4] “De kassa staat bij de schikkingen, niet bij het verkopen van licenties,” zegt iemand in TROS Radar, waar het ging om Getty Images die soortgelijke praktijken erop na houdt.

MergenMetz is een ideële site. Er wordt geen geld verdiend. Ogenschijnlijke adverteerders betalen geen fluit. Nog in euro’s, noch in natura. Wij hebben geen voorstel tot contract gehad, dus we moeten een kleintje zijn. We boeken met liefde de som van onze bedrijfresultaten 2004 t/m 2011 over aan Cozzmoss. Mits zij ook bereid zijn de verliezen te compenseren.

Het beeld dat ontstaat is dat van een deal: De dagbladen hebben gezegd: zorg ervoor dat wij deals met grote partijen krijgen en de rest is voor jullie (Cozzmoss :: Auxen en Banning). Het gedrag wijst o.i. wel in die richting.