8 maart 2013 – Te goeder Trouw heet de mooie column die Ronald de Caluwé schreef op zijn site Leef in Aandacht. Hij had één artikel uit Trouw als pdf bij zijn blogbericht over zenmeester Thich Nhat Hanh – die mindfulness naar onze Westerse samenleving bracht – gevoegd.

Ook hier blijkt de intimiderende werkwijze van Auxen(:: Cozzmoss) en Banning. De Caluwé ontving op 30 november 2012 een brief van Auxen [zie eindnoot 1]. “En of ik dus maar € 633 wilde betalen om de schade aan Trouw en hun kosten te vergoeden. Binnen twee weken. Ja, het hoeft niet, maar dit was nog maar een schikkingsvoorstel. Als ik niet akkoord zou gaan, zou het bedrag daarna oplopen naar € 1172,” schrijft hij in zijn blog.

Ze nemen een tarief van 36 cent per woord – waarvan ze zeggen dat dit gangbaar is – en noemen dat de economische waarde van het artikel. Ze vermenigvuldigen die met 1,25 [zie voetnoot 2].

Trouw aan wat, eigenlijk? Heyena-mentaliteit
hyenaDe Caluwé vraagt Auxen waarom ze niet eerst waarschuwen. Het antwoord luidt dat de vraag juridisch gezien niet relevant is “….en het aantal inbreuken op het auteursrecht van Trouw zo groot is, dat het onmogelijk is elke inbreukmaker apart te waarschuwen.”
Kijk, constareert De Caluwé, dan moeten ze wel eerst hebben gezocht en geteld  om zo’n uitspraak te doen. “Als het er veel zijn, komt er toch ook heel veel geld binnen? Dan is er toch ook ruimte om een nuancering te maken tussen bijv. grote bedrijven en ZZP’ers, om misschien laatstgenoemden wél eerst een waarschuwing te geven?”

“En vooral dat gebrek aan nuance, die harde hyena-mentaliteit kan ik niet zo goed rijmen met een krant van het statuur van Trouw. Trouw aan wat eigenlijk?”

 

 

[1] We constateren een verandering van werkwijze. Ergens medio 2012 ingezet. Nu stuurt Auxen de brieven en niet direct advocaat Banning. Die komt pas in de tweede instantie – dat is de verhoging van pakweg € 500.

[2] Vroeger claimden ze 2 x woordwaarde. In geval van MergenMetz daalden ze vlak voor de gang naar de rechter naar 125% = factor 1,25. Vermoedelijk omdat de rechters bij de 19 rechtszaken die ze hebben gevoerd, de 200% net iets te vaak van tafel veegden – waarbij niet is gezegd dat Auxen::Cozzmoss verloor. Alleen ze kregen niet wat ze claimden.