Internet vereist moderne toepassing Auteurswet

Einde exorbitante claims!

Zoekresultaten voor kantonrechter

Eindelijk. De dagvaarding is binnen.

25 juni 2012 – Meer dan een jaar na dato meldde zich de deurwaarder met een dagvaarding. Eindelijk, we mogen naar de rechter. Lees meer …

Economische waarde is onzin

Cozzmoss/Banning hanteert het begrip economische waarde voor de artikelen die uit de kranten zijn overgenomen. Zij berekent de nieuwprijs en stelt de economische schade hieraan gelijk. Dat is onzin. Lees meer …

Wat is de economische schade?

Uitgangspunt voor een vergoeding die de rechter bepaalt, is de economische schade die de benadeelde partij heeft geleden, lijdt en wellicht nog zal lijden. Deze benadeelde partij moet zulks wel aannemelijk maken. Lees meer …

Banning stort geld terug

17 oktober 2011 – MergenMetz heeft, op aanraden van haar advocaat, een uiterst genereuze onverplichte betaling op de rekening van Banning overgemaakt. Die accepteerde het niet en stortte het terug. Lees meer …

Pro Republica vecht tegen Cozzmoss/Banning

Koningsgezind of niet. Maakt niet uit. Pro Republica, strevend naar een gekozen staatshoofd, heeft ook Cozzmoss/Banning achter de broek. Met een claim van pakweg zesduizend euro. De rechtzaak duurt voort. Lees meer …

Deeltijdtalent.nl betaalt een derde

Twee en een half jaar heeft het geduurd. Het billijke – o.i. nog te hoge – schikkingsvoorstel werd door Cozzmoss/Banning afgewezen. De rechter gaf hen ongelijk. Lees meer …

Kunnen we elkaar helpen?

Dit is te erg. Te grof. Onfatsoenlijk. Dit gedrag van respectabele kranten tart ons rechtvaardigheidsgevoel. We hebben vaak gehoord en gelezen dat men dacht volkomen correct te hebben gehandeld en toch een claim aan de broek kreeg. Maar samen staan we sterk. Ook al heeft u met Cozzmoss geschikt, meldt u zich toch. Dat geeft de wereld een volledig beeld van al het leed dat is aangericht.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.