Internet vereist moderne toepassing Auteurswet

Einde exorbitante claims!

Wie of wat is MergenMetz

Uiteraard kunt u onze website bezoeken en daar ‘over ons’ lezen. We kunnen het hier ook even zeggen.

Eerst slaan, dan vragen?

Hier zegt Gerbert van Loenen, adjunct-hoofdredacteur van Trouw, dat ze echt niet achter de goedwillende bloggers e.d. aanzitten, maar achter overheden, zwaar gesubsidieerde instellingen en bedrijven. Hmmmm. Misschien ware het handiger geweest als ze zich een ietsje meer in MergenMetz hadden verdiept, alvorens met de claim te komen. Bij ‘over ons’ staat toch heel duidelijk wat MergenMetz is.

A-commercieel
Onze website is (dus) ideëel en a-commercieel. We steunen groene, mooie, kleinschalige, duurzame activiteiten. We informeren over het telen van historische groenten, over allerlei (oude) bereidingswijzen en geven recepten. We hebben het over zonne-energie, water hergebruik en aardwarmte. En nog veel meer. Gewoon, de goede en groene dingen.

En die adverteerders dan?
Dat zijn mooie initiatieven van vrienden en goede kennissen. Die steunen we zo. Ze betalen ons geen fluit.

Ho, ho! Zie ik daar een webwinkel?
Klopt. Daar bieden we leuke producten aan van kleinschalige ondernemers. Oké, we willen er niet op toeleggen, maar onze marge is minimaal om de kosten te dekken. Opdat het enerzijds verkoopbaar is en anderzijds de producent ook een inkomen(tje) heeft. Een aantal producten hebben we in consignatie, andere kopen we in en geven de producent op die wijze financiële steun.


En die websites die jullie maken?
Daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. Voor een selecte schare van ondernemende mensen waarvan wij enthousiast worden en die het nodig hebben, willen we wel een website ontwikkelen.

Onze filantropische instelling kent haar grenzen. Want alleen voor niets gaat de zon op. Computers, software, servercapaciteit moet wel worden betaald. Net als telefoon- en andere bureaukosten.

Maar jullie zijn een BV
Een BV is een rechtspersoon en daarmee tevens een juridische buffer tegen aansprakelijkheidstellingen. Mits je als bestuurder natuurlijk oprecht handelt. Want het zal je maar gebeuren: je ontwikkelt voor weinig of niets voor iemand een fraaie website, de boel ploft en je krijgt zomaar een claim aan de broek – aansprakelijk gesteld voor een massa geleden schade. Want eens ze in het nauw zijn gedreven kunnen ook de meest sympathieke mensen opeens rare sprongen maken.

En Chocoweb?
Dat is geen MergenMetz; niet qua look-and-feel, niet qua inhoud. Hoewel ook behoorlijk ideëel, kent deze webwinkel wel een commercieel uitgangspunt. Het is als een wild idee medio 2009 geboren.

 


Kunnen we elkaar helpen?

Dit is te erg. Te grof. Onfatsoenlijk. Dit gedrag van respectabele kranten tart ons rechtvaardigheidsgevoel. We hebben vaak gehoord en gelezen dat men dacht volkomen correct te hebben gehandeld en toch een claim aan de broek kreeg. Maar samen staan we sterk. Ook al heeft u met Cozzmoss geschikt, meldt u zich toch. Dat geeft de wereld een volledig beeld van al het leed dat is aangericht.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.